Enkel dokumenthantering
Med iBinder Byggprojekt får du ett hjälpmedel som gör all dokumenthantering enkel och säker. Principen bygger på samma enkla och beprövade logik som den klassiska byggpärmen. Alla förstår och kan använda systemet direkt, utan några förkunskaper om IT eller dataprogram.
För Sveriges största och minsta projekt
iBinder Byggprojekt har alla funktioner för att hantera de största och mest komplexa byggprojekten. Samtidigt är det så enkelt till sin form och prissättning att det är idealiskt även för riktigt små projekt. Kostnaden styrs av projektets budget, inte av antalet användare eller hur många filer som laddas upp.
Några fördelar i punktform
  • Minimal inlärningstid
  • Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare
  • Utgår från Bygghandlingar-90
  • Sprider, sparar och uppdaterar med en knapptryckning
  • Checklista för vem som gör vad och när
  • Inbyggd viewer
  • Förberett för BIM (Building Information Model)
  • Kostnadsfri support för alla i projektet

Växel: +46(0)19 - 26 00 00 Support: +46(0)19 - 27 00 00 support@ibinder.se Sverige (Svenska)