Enklare upphandling
iBinder Förfrågan innebär att du kan fråga fler, får säkrare svar och därmed bättre upphandling. Systemet bygger på ringpärmens lättbegripliga flikstruktur i kombination med den digitala teknikens möjligheter till spridning och uppdatering.
Enklare att fråga
iBinder Förfrågan gör det lika enkelt att fråga hundra som att fråga en. Samma förfrågningsunderlag distribueras digitalt till samtliga mottagare. När nya handlingar tillkommer, kompletteras samtliga underlag med ett knapptryck. En viktig fördel är också att anbudsgivarna kan ställa motfrågor och att alla får tillgång till allas frågor (anonymt). Det ökar säkerheten för att alla anbudsgivare uppfattar förfrågningarna korrekt och lika i alla detaljer.
Några fördelar i punktform
  • Minimal inlärningstid
  • Lätt att använda, kräver inga förkunskaper
  • Sparar tid, pengar och papper
  • Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare
  • Automatisk uppdatering av ny information
  • Absolut sekretess
  • Kostnadsfri support för alla användare

Växel: +46(0)19 - 26 00 00 Support: +46(0)19 - 27 00 00 support@ibinder.se Sverige (Svenska)