Bygger på enkelhet
iBinder har utvecklats ur ett behov av förenkling. Fungerande projekthanteringssystem bygger på att användarna förstår och vill arbeta med systemet. Det, i sin tur, bygger på enkelhet. Det måste vara enkelt att göra rätt och att hitta rätt. Och omvänt, svårt att göra fel. Vi utgick därför från den bästa och mest beprövade förlagan; den analoga pärmen. iBinder följer projektpärmens form och bygger på samma enkla, intuitiva logik. Utgångspunkten har varit byggbranschens dokumenthantering, eftersom här finns de mest komplexa och komplicerade projekten. Ett system som klarar byggbranschen behov, klarar också alla andra branschers behov.
Rekordutveckling
Vi som står bakom iBinder har våra rötter i byggbranschen och här finns, förutom komplicerade projekt, också en hederskodex om att inte förhäva sig. Därför är det med viss tvekan vi pekar på följande siffror: 
  • På fyra år har antalet användare ökat från 70 000 till 200 000
  • Antalet nystartade projekt per dag har fördubblats gentemot förra året
  • Under 2012 har systemet etablerats i Danmark med samma positiva utveckling och fler etableringar pågår
  • Vår omsättning har ökat i takt med marknadens förtroende
Det intressanta med dessa siffror är dock inte vad de gör för vår stolthet utan vad de gör för dig. En garanti för principen: Enkel användning = Säker användning = Säker framgång.
 

Välkommen till ett enklare liv


iBinder Sverige
Engelbrektsgatan 8
70212 Örebro
 
Växel: +46(0)19 - 26 00 00 Support: +46(0)19 - 27 00 00 support@ibinder.se Sverige (Svenska)