Välkommen till ett enklare liv som byggledare, upphandlare eller fastighetsförvaltare.
iBinder löser dig från tidsödande pappershantering, omständliga informationsrutiner och massor av felkällor.
Systemet bygger på samma struktur som en vanlig ringpärm och är lika enkelt att använda.

Växel: +46(0)19 - 26 00 00 Support: +46(0)19 - 27 00 00 support@ibinder.com Finland (Svenska)